Misyon ve Vizyon

Vizyon: Giderek karmaşıklaşan çağımızın gerektirdiği disiplinler-arası perspektifi sunmaya en güçlü aday disiplin, sosyolojidir. Felsefeyle birleşmiş bir sosyoloji, bugün ağaçlardan ormanı göremeyen çağımız sosyal bilimcilerine ağaçları konumlandırabilecekleri ormanı gösterebilecek yegâne disiplindir. Türkiye, dinamik, hızlı büyüyen ve dolayısıyla çözüm bekleyen sorunları gittikçe artan bir ülkedir. Bu yüzden ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu bilim dallarından biri sosyolojidir. Bu bağlamda Sosyoloji Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi’nin sosyal bilimsel vizyonuna katkı yapmayı, öğretim üyesi ve araştırmacıların bilimsel bilgi üretme ortam ve imkânlarını geliştirmeyi hedeflemektedir.

Misyon: Esas olarak bir ihtisas bölümü olmayı amaçlayan bölümümüz, alanlarında derinleşen uzman sosyologlar ve fikir adamları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedefler doğrultusunda bütün akademik faaliyetlerimizde sürekli iyileştirme sağlamayı taahhüt etmekteyiz.